herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Urbanistyka i Architektura

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

   Wniosek o odszukanie dokumentacji archiwalnej

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

Opłata Skarbowa w wysokości 5 zł za każdą skopiowaną stronę.

Termin i sposób załatwienia

30 dni na załatwienie sprawy.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłata dotyczy kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem