herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wykazy kont bankowych do wpłat dochodów

! Rachunek bankowy do włpat

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Dodatkowe informacje, uwagi

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.

 


70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:
opłaty skarbowej;
– opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności;
– opłaty za zajęcie pasa drogowego;
– opłaty za dzierżawę, czynsz za najem lokali;
– opłaty za sprzedaż nieruchomości;
– opłaty targowej;
opłat związanych z wykonywaniem transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
– opłaty i kary za wycinkę drzew;
– opłaty za posiadanie psa.


Urzędy Skarbowe: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

Na wskazany numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

  • opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności;
  • rozliczenia dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.