herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Na podstawie zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dniem 23. 07.2012 r. Związek przejął w imieniu gmin prowadzenie rejestru działalności regulowanej i sprawozdawczości. W związku z powyższym w imieniu miasta Redy rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin. Firmy wywozowe, które zamierzają odbierać odpady z terenu Redy wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej powinny składać do KZG do Gdyni, a opłatę uiszczać na konto UM Gdyni.

  • Szczegóły znajdują się na stronie www.kzg.pl→ w zakładce Gospodarka odpadami.