herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Sprawy Obywatelskie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich

Ul. Gdańska 33 84-240 Reda

Pokój nr  7 (parter)
Tel: 58 678 80 36
E-mail: meldunki@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30

w dniach: od poniedziałku do piątku

Czwartek od 9:00 do 17:00