herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

Uwaga!

Uzupełnione dokumenty można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP. Bezpośredni odnośnik >>tutaj<<

Dokumenty należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Szczegółowe instrukcje, jak podpisać dokument profilem zaufanym znajdują się >>tutaj<<

 

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 15 (parter)
tel. 58 678 60 26
podatki2@reda.pl

W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

W dniu 29 października 2018 r. Prezes GUS stwierdził, że średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1m3. Oznacza to, że w 2019 r. podatek leśny wyniesie 42,2356 zł za 1 ha.  

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosku: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego