herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

Uwaga!

Uzupełnione dokumenty można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP. Bezpośredni odnośnik >>tutaj<<

Dokumenty należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Szczegółowe instrukcje, jak podpisać dokument profilem zaufanym znajdują się >>tutaj<<

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 15 (parter)
tel. 58 678 60 26
podatki2@reda.pl

W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosku: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego