herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

Uwaga!

Uzupełnione dokumenty można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP. Bezpośredni odnośnik >>tutaj<<

Dokumenty należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Szczegółowe instrukcje, jak podpisać dokument profilem zaufanym znajdują się >>tutaj<<

Komórka organizacyjna

Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 15 (parter)
tel. 58 678 60 26
podatki2@reda.pl

W godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

Opłaty

Aktualne kwoty podatków określa uchwała.

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosku: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

Uchwała XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t Dz. U. z 2016 r., poz 716 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego