herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego

Urbanistyka i Architektura

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego

Komórka organizacyjna

Referat Urbanistyki i Architektury

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 5 (parter)
Tel: 58 678 80 06; 58 678 80 17, 738 60 68
j.adamowicz@reda.pl
b.kornela@reda.pl
architektura@reda.pl

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek 13:00 - 17:00

 

Opłaty

 Wypis: Do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł

Wyrys: Za każdą kopię formatu A4 – 20 zł

W sumie kwota nie przekroczy 200 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.

Dodatkowo sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.