herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Wydanie dowodu osobistego

Sprawy Obywatelskie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dodatkowo:

Aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost

Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli posiadasz

Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Informacje dodatkowe

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich

Ul. Gdańska 33 84-240 Reda

Pokój nr 2 lub 7 (parter)
Tel: 58 678 80 09; 58 678 80 39; 58 678 80 16
E-mail: dowody@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30

w dniach: od poniedziałku do piątku

Czwartek od 9:00 do 17:00

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany Twoich danych zawartych w dowodzie osobistym (na przykład zmiany
   nazwiska),
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
  • jeśli doszło do takiej  zmiany Twojego wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia
   rozpoznanie Cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy).

Jeżeli  przed 1 marca 2015 r. miała miejsce zmiana Twojego adresu zameldowania, musisz wymienić dowód osobisty, gdyż po 3 miesiącach od zmiany stał się nieważny.

Jeżeli zmiana Twojego adresu zameldowania nastąpiła po 1 marca 2015 r., to zgodnie z przepisami  nowej ustawy o dowodach osobistych, nie ma podstaw do jego wymiany.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Tu sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru:

https://obywatel.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek na dowód możesz również złożyć przez internet, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wydanie dowodu osobistego - przez internet.