herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatki i Dochody

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Uzupełnione dokumenty można złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP. Bezpośredni odnośnik >>tutaj<<

Dokumenty należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Szczegółowe instrukcje, jak podpisać dokument profilem zaufanym znajdują się >>tutaj<<

Komórka organizacyjna


Referat Podatków i Dochodów

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 15 (parter)
tel. 58 678 80 38
podatki@reda.pl

W godzinach: 7.30 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00

 

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosku: do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Podstawa prawna

Uchwała XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obowiązujących na terenie miasta Redy stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t Dz. U. z 2016 r., poz 716 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego