Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Miasto Reda

Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
Pokój nr 16 (parter)
tel. 58 738 60 17
kryzysowe@reda.pl

W godzinach: 8:00 - 15:30
w dniach: od poniedziałku do piątku
Czwartek od 9:00 do 17:00


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o uznanie za posiadajqcego nq wyłącznym utrzymaniu członką rodziny może wnieść osobą powołana do czynnej służby wojskowej lub uprawniony członek rodziny.
Decyzja w sprawie uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny jest podstawą do wnioskowania do dowódcy jednostki wojskowej o zasiłek na utrzymanie członków rodziny żołnierza przez
okres odbywania przez niego czynnej służby wojskowej.