herbeBOI - Gmina Miasto Reda

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Podatki i Dochody
Odpis aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestr wyborców Sprawy Obywatelskie
Wydanie dowodu osobistego Sprawy Obywatelskie
Wydanie dowodu osobistego dla dziecka Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie pobytu czasowego Sprawy Obywatelskie
Zgłoszenie pobytu stałego Sprawy Obywatelskie